JavaScript must be enabled! Pedijatrijski dani Srbije 2023
Opšte informacije 

Pedijatrijski dani Srbije 2023

MESTO ODRŽAVANJA:
sala Univerziteta, Niš
VREME ODRŽAVANJA:
14. do 16. septembra 2023.
ORGANIZATOR:
Udruženje pedijatara Srbije
Udruženje pedijatara Niša
IZVRŠNI ORGANIZATOR:
Mondorama doo Niš
ROK ZA SAŽETKE:
30. avgust 2023.
AKREDITACIJA:
Akreditovan kod Zdravstvenog saveta RS, odluka br. 153-02-347/2023-01 od 21.08.2023. godine kao Nacionalni kongres sa oznakom А-1-1617/23.
Za predavača 12, Pasivno učešće 6, Za usmenu prezentaciju 9, Za poster prezentaciju 7.

PDS 2023

51. Pedijatrijski dani Srbije 2023,
biće održani od 14. do 16. septembra 2023.
sala Univerziteta u Nišu

PLAĆANJE

Uplatu možete izvršiti preko agencije
Mondorama doo Niš,
TC Dušanov Bazar Lokal 216,
Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.