JavaScript must be enabled! Pedijatrijski dani Srbije 2023 : Naučni Odbor
Naučni odbor 
Predsednik naučnog odbora:
Prof. dr Emilija Golubović


Sekretar:
Prof. dr Tatjana Stanković


Članovi:
Prof. dr Jelena Vojinović
Prof. dr Georgios Konstantinidis
Prof. dr Slobodan Spasojević
Prof. dr Vladislav Vukomanović
Prof. dr Zoran Igrutinović
Prof. dr Anđelka Stojković
Prof. dr Snežana Marković Jovanović
Prof. dr Zlatko Đurić
Prof. dr Hristina Stamenković
Prof. dr Bojko Bjelaković
Doc. dr Snežana Živanović