JavaScript must be enabled! Pedijatrijski dani Srbije 2023 : Organizacioni Odbor
Organizacioni odbor 
Predsednik organizacionog odbora:
Prof. dr Jelena Vojinović


Sekretar:
Ass dr sci Sandra Stanković


Članovi: Mr sci Predrag Miljković
Mr sci Maja Jovanović
Dr. Biljana Miljković
Ass dr Danijela Jovančić
Ass Marija Ratković Janković
Ass dr sci Dragana Lazarević
Ass dr sci Karin Vasić
Ass dr sci Jelena Vučić
Dr Dejan Milojević
Dr Snežana Zdravković
Dr Milena Manojlović
Dr Vesna Cvetković
Dr Milica Jakovljević
Dr Ljiljana Perović
Dr Vladana Nikolić
Dr Dragana Ilić
Dr Andrijana Stanković
Dr Tatjana Tošić
Dr Martin Novak
Dr Nataša Ilić
Dr Vesna Bogićević
Dr Ivica Nakev
Dr Žaklina Milošević Anđelković
Dr Marina Karadžić
Dr Suzana Stajić
Dr Jasmina Stanković
Dr Zlatibor Gocić
Dr Marija Andrejević
Dr Milica Stojković
Dr Milan Golubović
Dr Anđela Ognjanović