JavaScript must be enabled! Pedijatrijski dani Srbije 2023 : Kontakt
ORGANIZATOR KONGRESA 
Licenca: OTP 140/2021, kategorija licence A od 27.10.2021.
Ugovoru o Garanciji putovanja broj 048/2022 od 11.10.2022. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, broj bankarske garancije G-0042802001471, datum izdavanja garancije 10.10.2022. RBA Banka AD Novi Sad.
Žiro računi za uplate u rsd:
160-192671-86 Banca Intesa 170-2620-11 UniCredit Banca 265-3300310033426-30 Raiffeisen Banka
Bankarske instrukcije za uplate u EUR:
57A:SWIFTCODE: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B, BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
59: IBAN:RS35160005010007104251, MONDORAMA DOO NIS, TC DUŠANOV BAZAR LOK.216, NIŠ-MEDIANA REPUBLIC SERBIA